iedIntegreret energidesign

Senest i 2035 skal den danske varmesektor sige endegyldigt farvel til olie, kul og naturgas. Det er første milepæl i omstillingen af Danmarks energiforsyning til at fungere uden fossile brændsler. Efter planen skal resten af energisektoren følge efter, så danskerne i 2050 har gennemført en fuldstændig omlægning til grøn energi.

Vejen dertil er lang og gradvis. Vi behersker i dag en lang række teknologier, der alle kan bidrage til udviklingen af fremtidens varmesektor. Men ét er at kende teknologierne. Noget helt andet er få dem modnet til konkrete produkter, der kan sættes i produktion og anvendes bredt.

Det er en indsats, der kræver forskning og udvikling, uddannelse, pilotprojekter, finansiering, undervisning, rådgivning og meget mere for at lykkes i den sidste ende.

Det kræver mange forskellige kompetencer at løfte denne opgave, og derfor har vi samlet en lang række kvalificerede partnere, der alle kan bidrage til at løfte denne opgave. Mød dem her:

Tilsammen repræsenterer virksomhederne en unik viden på en lang række specialområder inden for fremtidens varmeforsyning. En viden, der begynder at afspejle sig i konkrete projekter, som f.eks:

Insero Live Lab – 25 familier tester i øjeblikket den seneste energi- og informationsteknologi. Familierne har fået opgraderet deres boliger med alt inden for fremtidens energiforsyning og er dermed med til at afprøve de nye teknologier i praksis..

HeatUp – Dette projekt skal teste en varmepumpe udviklet specielt til ældre bygninger, så f.eks. et oliefyr kan afløses af en fossilfri varmekilde.

Sunwell – En af udfordringerne ved at anvende solvarme til opvarmning er at kunne gemme varmen fra sommer til vinter. Sunwellprojektet fokuserer på at udvikle en solfanger kombineret med et jordlager i en størrelse, der passer til et almindeligt parcelhus og på den måde sikrer huset varme året rundt.

For de virksomheder, der gerne vil arbejde med fremtidens energiforsyning, kan Vitus Bering Innovation Park tilbyde adgang til:

  • Førende viden indenfor integrerede energiløsninger, bygningsrenovering, geoenergi og solvarme.
  • Mulige projekt- og samarbejdspartnere både nationalt og internationalt.
  • Et stærkt fagligt miljø med mange års erfaring fra arbejdet med energiløsninger.
  • Praktik- og projektmuligheder med studerende fra relevante uddannelser.