Breakfast Club i Engineering Lab

Hvad er Inseros Engineering Lab? “Praktiske løsninger til praktiske problemer” – så kort kan det siges. Der er også den officielle: “Et nationalt ressourcecenter for engineering didaktik og anvendelse af teknologi i undervisningen.” Anders Pagh leverede begge versioner som denne fredags vært for Breakfast Club.

???????????????????????????????

Anders blev flankeret af Sine Bjerre Martinussen og Martin Mehl, som repræsenterede de 5 dedikerede medarbejdere under Insero Education. Dette ben i Insero-organisationen skal styrke den naturvidenskabelige uddannelse med målet om, at være en del af fødekæden af fremtidens medarbejdere til teknikhungrende virksomheder.

Teknologiens legeplads er åben for alle

Fokus er på grundskolen, hvor leg af kreativitet aflæres i takt med de stigende klassetrin. Herefter flyver eleven typisk direkte på gymnasium, som er tryg og velkendt af forældregenerationen. Engineering Lab skal give skolerne rammer og redskaber til at dyrke teknologien, så valget af uddannelse oftere vil falde på erhvervs- eller produktionsskoler.

STEAM – den nye model i klassen

Man arbejder ud fra STEAM-modellen, som sætter forskellige fagligheder i spil. Det nye ved STEAM er punkterne “Engineering” og “Arts”. Disse indebærer henholdsvis handling og kreativ produktudvikling. Traditionelt er “Science”-delen læren om det naturvidenskabelige, som præges af “for meget bog – for lidt handling” og ditto selvstændig tænkning. En del af kompetencen man skal opnå er at vide, hvornår man skal vælge teknik til og fra. Anders Pagh fremhæver som eksempel 3D-printeren, der har været meget fokus på i de seneste år, men som ikke altid er relevant, selvom den er ny og spændende.

steam-engineering-55x300

Grundskolen – fremtidens teknik-rugekasse

Faget “håndværk og design” fra 4. – 6. klasse gemmer på gyldne muligheder inden for kreativitet, som Engineering Lab håber at kunne udnytte. Ved valgfri deltagelse i workshops er fordelingen af drenge og piger stadig meget ujævn, seneste eksempel gav én pige ud af 20 elever. Dette problem er på fremtidens fokusliste.

Kunderne der efterspørger denne viden er er skoler, kommuner og uformelle læringsmiljøer (fx museer). Skolerne får både kompetenceudvikling af lærerne og workshops for elever fra grundskolen. Som kunde tegner man en 3-årig kontrakt, hvor der planlægges, hvilken udvikling man arbejder hen imod. Engineering Lab åbnede i sommeren 2016 og forventer at være 100% selvfinansierende inden for et par år.