visionerforVisioner for fremtidens Campus Horsens

Der blev delt og drøftet visioner, da de tre store aktører – VIA, Vitus Bering Innovations Park og Insero – stod i spidsen for et diskussionspanel om Campus Horsens’ fremtidige udvikling torsdag d. 20. februar. Formålet med Campus Dagen var først og fremmest at lære hinanden bedre at kende for på sigt at tænke samspillet ind i udviklingen.

Der var lagt op til diskussion, da lejere, uddannelser og ejere i Vitus Bering Innovation Park var samlet til informationsmøde om Campus Horsens’ fremtidige udvikling. Formålet med Campus Dagen, der er den første i en række campus møder, er først og fremmest at virksomheder og uddannelser lærer hinanden bedre at kende, men der er også en langsigtede tanke med at afholde møderne fortalte Hans Hansen, der er Campuskoordinator:

På sigt skal virksomhederne og uddannelserne på stedet gerne tænke Campus og projekter på stedet ind i deres egen udvikling, og helst se Campus Horsens som en del af deres egen identitet. På den måde kan vi få allermest ud af synergien på stedet.

visionerfor2

Nye laboratorier at ’nørde’ i

Leder på VIA UC, Konstantin Lassithiotakis, startede med at præsentere VIAs visioner for udviklingen de næste 3-5 år. Her var der speciel vægt på at styrke de faglige miljøer samt forsknings- og udviklingsområdet. Herefter delte direktør for Insero, Mogens Vig Pedersen en drøm med de øvrige deltagere:

Jeg har en drøm om, at vi skal være vidensgeneratorer i stedet for at være vidensformidlere. Derfor er et tiltag som nye laboratoriefaciliteter vigtigt – så kan elever og virksomheder sidde og nørde sammen og forhåbentlig få udviklet innovative produkter.

Inseros visioner omfatter desuden lærerne på stedet. Ifølge Mogens Vig Pedersen er lærerne således ekstremt vigtige – for de bedste lærere giver også de bedste elever. Insero har derfor mange investeringer på området, bl.a. datterselskabet Insero Science Academy, der tilbyder kurser og uddannelsesforløb.

Hele Campus Horsens’ udviklingshus

Endelig kom turen til Ulla Sparre, direktør i Vitus Bering Innovation Park, og hun delte hendes mange visioner for stedet.

Vitus Bering Innovation Park skal være hele Campus Horsens udviklingshus, og skal vi skabe udvikling, har vi brug for alle gode kræfter fra VIA. Derfor skal vores hus indrettes efter de behov, der er på stedet, lød det fra Ulla Sparre.

Desuden præsenterede Ulla Sparre en fyrtårnstrategi for Vitus Bering Innovation Park, der bl.a. er baseret på, hvor Insero og VIA har deres kompetencer – nemlig inden for Globalisering, E-mobilitet og Geoenergi / Integreret energi design.

Mere konkret skal samarbejdet med VIA munde ud i nye laboratoriefaciliteter, så Vitus Bering Innovation Park kan tiltrække flere teknologi-tunge virksomheder, der skal laves en café i VIA’s kantine, hvor man skal kunne netværke over en uformel kop kaffe, og så skal åbningstiderne forlænges, så Campus fungerer helt indtil kl. 21-22.

Det I har, er helt specielt

Sådan lød rosen fra den nyeste lejer i Vitus Bering Innovation Park, Syddansk Teknologisk Innovation, til Campus Horsens:

Det I har på stedet, er noget helt specielt. En af grundene til, at vi valgte Vitus Bering Innovation Park var bl.a. fordi der er så meget puls og dynamik på stedet. Selv efter kl. 18 er der liv her, udtalte Bjarne Jensen fra Syddansk Teknologisk Innovation.

Fra de fremmødte var der også stor interesse for de kommende laboratorier samt hvordan VIA uddannelserne kan få mere ud af samarbejdet med Insero samt faciliteterne i Vitus Bering Innovation Park.