Ulla Sparre700x350VitusBering anno 2014 – nu med ny direktør

Dagens vært ved Breakfast Club var vores nye direktør Ulla Sparre, der efter kort praktisk efter-storm information (da der blandt andet var faldet dele af taget i løbet af natten), fortalte om visionen og strategien for Vitus Bering Innovation Park i 2014. Med udgangspunkt i Ullas egen erfaring og input fra virksomhederne i huset, håber hun på at skabe større synergi og innovation med fokus på faglige fyrtårne.

Jeg er meget motiveret af hele det samspil, vi har her i huset, det at vi både har store virk-somheder, uddannelse, erhvervsfremme og vækst virksomheder samlet ét sted,” fortalte Ulla.

Derudover forklarede hun også, at hun i en stor del af sit arbejdsliv har arbejdet med projektledelse, innovation og udvikling. Med afsæt i visionen og missionen for VitusBering fik Ulla vendt hele ideen med huset, og hvad det er vi gerne vil med innovationsparken. Ved at skabe merværdi for idérige virksomheder og personer, vil vi omdanne drømme, viden og potentiale til forretning.

I forlængelse af missionen og visionen fremlagde Ulla de strategiske indsatser, der kommer til at foregå i løbet af 2014. Herunder hører:

  • Der skal endnu mere fokus på synergien i huset, og at alle skal bruge hinanden positivt. Herunder vil der også ske en omrokering i løbet af 2014, højest sandsynligt omkring sommermånederne. Denne omrokering skulle gerne hjælpe med at skubbe samarbejdet i en positiv retning.
  • Der skal mere fokus på fordelen ved at være lejer i Vitus Bering Innovation Park. Ulla vil i forlængelse af dette i gang med at arbejde endnu mere med, hvad der er det unikke ved VitusBering.
  • Med udgangspunkt i faglige fyrtårne skal hele profileringen af huset øges. ”Det skal være sådan, at man nede på gågaden her i Horsens også ved, hvad der foregår i VitusBering.” Lige pt opererer vi med tre fyrtårne: E-mobility, Geo energi og Globalisering. Der må dog gerne komme flere fyrtårne til.
  • Der skal fortsat være fokus på innovation og endnu mere liv i huset. Til at starte med har Ulla, sammen med teamet omkring administrationen af huset, besluttet at der skal ske én fysisk forandring om måneden.

Derefter ville Ulla gerne bede alle tænke over, hvad der er vigtigt for dem her i huset. Alle er velkomne med ideer, input og forslag til forbedringer.

Kom gerne forbi mit kontor, eller send en e-mail, så vi alle kan være sammen om forbedringerne, fortalte Ulla.

Og sluttede af med at fortælle om de første tiltag, der kommer i januar. Her vil der komme pilotforsøg med om rokeringen og én Breakfast Club om måneden vil blive omdannet til diskussion og oplæg omkring de nye forandringer og implementering af den fremlagte strategi, hvor alle vil kunne komme med input.