Stort fremmøde ved FINESCE Open Day

Omkring 75 repræsentanter fra det store europæiske FINESCE projekt samt diverse iværksættervirksomheder fra IT-branchen mødtes i går d. 2. december for at høre om tredje fase i det europæiske program FIWARE.

IMG_0766

FINESCE projektet udgør anden fase af FIWARE programmet, som udvikler og tester ny teknologi gennem 5 teststeder rundt om i Europa – bl.a. i Insero Live Lab i Stenderup. Denne fase er nu så fremskreden, at forberedelserne til tredje fase – en fase, der skal drives af små og mellemstore virksomheder og iværksættere – nu er i fuld gang.

Derfor var interesserede mødt op for at få indsigt i, hvordan de kunne komme med i FIWARE Accelerator programmet, hvor der er mulighed for at få andel i den europæiske pulje på 80 mio. Euro, såfremt man har et ønske om at være med til at udvikle fremtidens internet applikationer.

Indsigt og overblik

IMG_0770

En introduktion til FIWARE ved Ragnar Bergström fra den Europæiske Kommission afklarede de mange praktiske spørgsmål angående
programmet, hvilket gjorde, at de fremmødte fik svar på deres mange spørgsmål. Ligeledes konkretiserede et oplæg fra Accelerace – en af acceleratorerne i FIWARE programmet – de aktuelle muligheder, iværksættere har for at deltage i FIWARE programmet; det viste sig, at der var mange muligheder.

Det store europæiske projekt blev anskueliggjort for de mange iværksættere, således at de fik overblik over de mange muligheder, der er ved at deltage i netop dette projekt. Den store interesse fra iværksætterne viste sig da også, da de fik mulighed for at fortælle om deres idé ved 99 sekunders pitches.

Besøg i det levende laboratorium

Levende Laboratorium

Forud for dagens program i Vitus Bering Innovation Park var næsten 50 deltagere mødt op i Stenderup for at se det levende laboratorium, som udgør det danske testområde i FINESCE projektet. Nysgerrigheden var stor, da de mange fremmødte blev præsenteret for de grønne teknologier, der er blevet installeret hos de 20 familier i Stenderup – og deltagerne fik ligeledes lov at besøge et par af de deltagende familier, som svarede på spørgsmål og delte erfaringer.

Dagen sluttede af i Green Tech Center, hvor flere af deltagerne fik en rundvisning og præsentation af centrets faciliteter.