Støtte til bæredygtig produktion

Med ændrede råvarepriser og store træk på klodens ressourcer er der kommet en ny dagsorden for den globale økonomi. Det resulterer i nye udfordringer for det danske erhvervsliv – men også nye muligheder. Industriens Fond tager emnet op med denne temaindkaldelse.

if_logo

Der ligger et vækstpotentiale for danske virksomheder, hvis de kan omsætte deres viden og erfaringer inden for den bæredygtige produktion i bred forstand til udviklingen af helt nye forretningsområder.

Industriens Fond har derfor lavet en temaindkaldelse, hvor Fonden efterspørger projektideer, der kan bidrage til at omsætte indsigt i den bæredygtige produktion til bedre bundlinje.

Industriens Fond efterspørger viden og redskaber, så flere virksomheder trækker værdi ud af deres erfaringer med bæredygtig produktion, så nye måder at producere på, nye samarbejdsrelationer og nye måder at håndtere underleverandører på bliver en kilde til produktudvikling, radikale innovationer og måske helt nye forretningsmodeller.

Der er ikke reserveret en specifik andel af Fondens årlige bevilling på 100 mio. kroner til temaindkaldelser, men ved de seneste temaindkaldelser er der blevet uddelt cirka 20 mio. kroner pr. indkaldelse.

Ansøgninger skal være Fonden i hænde senest 30. september 2014., og ansøger kan forvente at få svar på ansøgningen i december 2014.

Læs mere her

Hvis du ikke selv har mod på at give dig i kast med en projektansøgning, er der mulighed for at få professionel hjælp til denne del af processen