Science & Technology Camp

214 elever fra ungdomsuddannelser over hele landet stimler på onsdag sammen i Vitus Bering Innovation Park til Science & Technology Camp.

Science and Technology Camp

Under overskriften ”bæredygtighed” vil der være to camp-spor på dagen – et, som omhandler ”energi” og et, som omhandler ”fødevarer.” De to virksomheder, Insero Energy og  Soy 4 You stiller med udfordringer, som omhandler energi eller fødevarer. Alle udfordringer er reelle problemstillinger, som virksomhederne meget gerne vil have input til.

Eleverne arbejder i grupper med løsningsforslag, som til slut præsenteres for virksomhederne. Virksomhederne er til stede hele dagen for at kunne sparre med eleverne og for at høre elevernes præsentationer til sidst.

Holdene modtager kort feedback fra virksomhederne, men der kåres ikke vindere.

Campforløbet styres i energisporet af Direktør for Vitus Bering Innovation Park Ulla Sparre og i fødevaresporet af projektleder Katrine Læssøe Mikkelsen fra Insero Science Academy, begge med stor erfaring i innovationsforløb. Her skal de hjælpe de studerende fra A-Z. Derudover bidrager underviser til processen og det praktiske arbejde undervejs, så det sikres, at alle hold når godt igennem dagen.

Det overordnede formål er at sætte fokus på vigtigheden af innovation og entreprenørskab inden for naturvidenskaben, fortæller Martin Bak, der er kommunikationskonsulent hos Insero.

Foruden Insero er det VIA University College, Dansk Industri og Fonden for Entreprenørskab, der står bag arrangementet.