Nyt internationalt samarbejde

VIA University College og Vitus Bering Innovation Park er indgået i et nyt internationalt samarbejde med Qatar Business Incubation Center (QBIC). Dette åbner op for helt nye forretningsudviklings-muligheder for danske virksomheder med interesse i Mellemøsten. Aftalen blev underskrevet i dag, hvor en dansk delegation var på besøg hos inkubatoren i Qatar.

QBIC1

Sammen med Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen, den danske ambassadør i Qatar, Merethe Juhl og repræsentanter fra Maersk har VIA University College og Vitus Bering Innovation Park netop nu underskrevet den aftale, som skal danne grobund for et internationalt samarbejde, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og viden med kollegaer i Qatar.

”Vi ser et stort potentiale for virksomheder og iværksættere i Horsens, som nu får et direkte link til Mellemøsten. Samtidigt ser vi det som en stor mulighed, for at lære af hinandens metoder og praksisser i forhold til forretningsudvikling ” fortæller Ulla Sparre, direktør af Vitus Bering Innovation Park.

Udveksling mellem landene

Ideen bag det nye samarbejde er at alle parter skal lære af hinanden. Det kommer til at foregå gennem udveksling imellem landene, hvor oplægsholdere og business coaches fra QBIC besøger Vitus Bering Innovation Park, hvor parkens virksomheder, der er interesse i Mellemøsten, kan trække på deres viden. Tilsvarende bidrager VitusBering med viden om nordiske forhold til virksomhederne i QBIC.

På sigt er det forventningerne, at virksomhederne i de to miljøer også vil kunne trække på kontakter hos partneren og på den måde få adgang til mulige samarbejdspartnere.

Fælles tilgang til forretningsudvikling

QBIC, VIA og Vitus Bering Innovation Park har fælles inspirationskilder i forhold til forretningsudvikling fx. Lean StartUp og Business Model Canvas. Men forskellene mellem de to parter giver også inspiration til samarbejdet.  I QBIC er det således tydeligt allerede ved første besøg, at der er meget fokus på virksomQBIC image-industrial-sewinghedernes vækst. Der er fx små områder, hvor virksomhederne kan starte deres første produktion, og det er noget af det, som vi endnu ikke er så langt med i VitusBerings og i VIAs iværksættermiljøer, så her ser vi frem til at kunne hente inspiration

Samarbejdet styrker internationale visioner i Horsens

Aftalen er et stort skridt for VIA University College og Vitus Bering Innovation Park, der i fælleskab har visioner om at skabe kontakter til inkubator- og innovationsmiljøer rundt i verden, som både uddannelse og erhverv kan nyde godt af.

“I den dialog, der har været forud for aftalen har vi bl.a. set at QBIC og Vitus Bering Innovation Park i det nye program Bering StartUp arbejder med nogle af de samme metoder – og dermed et godt fundament for et samarbejde.”  Fortæller Jonna Pedersen, Director of External Relations, VIA University College og fortsætter:

”Det er nyt, at VIA University College og VitusBering sammen indgår en aftale, og på den måde udnytter VIAs internationale netværk til at indgå et samarbejde, hvor VitusBering og virksomhederne i VitusBering kan blive direkte involveret.” Jonna deltog i dagens ceremoni på vegne af Vitus Bering Innovation Park.

Vi vil løbende fortælle mere om samarbejdet og de muligheder, det giver for Horsens´iværksættere og udviklingsorienterede virksomheder.

Læs mere om Qatar Business Innovation Center.