Digitale Forretningsmodeller

Få indsigt i og inspiration til digitalisering af forretningsmodellen.

Programmet vil  fokusere på rammen – forretningsmodeller overordnet og hvordan digitalisering har indflydelse på dette samt trends og typer af digitale forretningsmodeller. Eksempler og en konkret case vil blive inddraget som inspiration og for at give et real-life perspektiv på emnet.

For at give deltagerne operationelt udbytte gennemføres også en workshop om innovation i forretningsmodeller med udgangspunkt i Booster Cards, der stimulerer tænkning ud af boksen.

Dagen sluttes af med en snak om implementering –og deltagerne går derfra med en handlingsplan for næste skridt

1 dags seminar, der afholdes i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland og Business Horsens.

Seminaret er åbent for alle og gratis. Mere info og tilmelding kommer senest i august