Ny indretning på vej

Vitus Bering Innovation Park er blevet fem års erfaringer rigere – i de fem år huset har eksisteret, er man blevet klogere på husets funktion, indretning og de behov det skal opfylde. Derfor står Vitus Bering Innovation Park nu overfor en spændende indretningsopgave – at tilpasse husets indretning så det lever op til de eksisterende behov.

Vitus Bering Innovation Park

I indretningen af Vitus Bering Innovation Park er der fokus på at give gæsterne oplevelsen af at man træder ind i et ægte innovationshus, give husets beboere endnu mere synlighed og skabe flere netværksmuligheder.

Ginnerup Arkitekter har påtaget sig opgaven  og efter besøg hos mange af husets beboere, et kig på husets arkitektur samt dialog med Ulla Sparre, direktør af Vitus Bering Innovation Park, har arkitektfirmaet nu udarbejdet et idekatalog, der præsenterer de mange indretningsmuligheder huset har.Vitus Bering Innovation Park

I den forbindelse inviterede Ginnerup Arkitekter og Ulla Sparre beboerne til dialogmøde d. 1. december i Vitus Bering Innovation Park, hvor idéerne blev præsenteret og inputs fra de fremmødte blev taget imod.

Her kan du se nogle af ideerne, som arkitekterne Trine Mouritzen og Jens Erik Rasmussen har lagt frem:

Ny legende ankomst… Vitus Bering Innovation Park får egen hovedindgang, som skal være både spændende og dragende. Man skal modtages med en oplevelse af, at man er ankommet til en innovationspark.

Ny synlig kobling til værksteder… Man skal have innovationsparkens helt unikke DNA frem i lyset. Det kan man gøre ved at skabe attraktiv plads til prototypeværksteder, der vil kunne deles på kryds og tværs.

Indretning med miljø og stemning…Der skal skabes et miljø i atriumgården, der gør det oplagt for husets brugere at anvende området i dagligdagen. En varieret og stemningsfuld indretning kan skabe mere afslappede miljøer til både det private møde og den store forsamling.

Overdæk VBI Park

Rum til inspiration og viden… Ved brug af lyd, interaktivitet og humor kan elevatoren og trapperum være rammen om den tilfældige, den sjove eller den informative gimmick.

Plads til at vise sig… En udvidelse af opholdsarealet i stueplan, skaber mulighed for fleksible udstillinger og kommunikation med husets gæster og beboere. Her foreslås et nyt indskudt dæk med plads til udstilling eller caféområde. Ny indretning VBI Park

Stedet hvor man inspireres… En puppe i flere plan, kan skabe rum til forsøg, eksperimenter, udstillinger, fordybelse og inspiration.

Plads til den private samtale… Det kan i det store fælles hus, med dele kontorer, dele møderum og fælles adgangsveje være svært at finde rum for den mere private samtale. Det skal der gøres plads til – her kan man bl.a. skabe private ”telefonbokse”.

Stedet hvor man mødes… En udvidelse af tekøkkener kan skabe plads til at tage en kop kaffe i fællesskab med kollegaer og husets andre beboere.

Plads til pauser og samvær… Tagterassen indrettes med flere forskellige typer af pausemiljøer. Der skal være plads til den enkelte og til gruppen. Her skal du kunne tage en pause, netværke eller dele en god idé.

Idéerne er stadig på tegnebrættet, derfor fungerer disse input fortsat blot som forslag til en mulig indretning.