Ny formand for VitusBering

Prorektor Peter Friese fra VIA University College er blevet valgt som ny formand for Vitus Bering Innovation Park. Den nye formand bidrager med en interessant profil, der på mange måder kan styrke parken og bibringe positive aspekter til bestyrelsen.

Peter Friese afløser Lena Augusta Jørgensen, som for nyligt blev rektor for University College i Nordjylland og dermed ikke kunne varetage posten som bestyrelsesformand for Vitus Bering Innovation Park.

Peter Friese

Som prorektor for VIA University College er Peter Friese bl.a. ansvarlig for VIA’s 41 forskellige videregående uddannelser i Region Midtjylland og er dermed også ansvarlig for det tætte samarbejde mellem uddannelserne og det private erhvervsliv – en klar fordel for Vitus Bering Innovation Park, der netop arbejder for at skabe en tæt relation mellem teori og praksis, uddannelse og erhverv.

Peter bidrager med et overblik over VIA’s mange uddannelser og de muligheder, der er for at skabe samspil og synergi mellem disse, virksomhederne og de studerende. På den måde kan han være med til at gøre samarbejdet endnu stærkere mellem erhverv og uddannelse, forklarer direktør af Vitus Bering Innovation Park, Ulla Sparre.

Peter Friese vil på formandsposten ligeledes kunne trække på sine erfaringer som bestyrelsesformand for Kaospiloterne i Århus. Her har han igennem ti år arbejdet med innovation- og udviklingsprocesser, hvilket spiller op af Vitus Bering Innovation Parks nye strategi, der netop prioriterer innovation, forretningsudvikling og globalisering. Desuden bidrager Peter Friese med en faglighed, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen – han er nemlig uddannet psykolog – hvilket, ifølge Ulla Sparre, bringer nogle interessante perspektiver til bestyrelsen:

Peter har en anderledes baggrund, hvilket gør at han kan bibringe nogle ekstra dimensioner til bestyrelsen. Det ser jeg som en fordel, da det skaber en god og anderledes dynamik i bestyrelsen, fortæller Ulla Sparre, og slutter: Jeg glæder mig til et fremtidigt samarbejde med Peter og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Se bestyrelsen her