Min Wu – the missing link

Kina er på vej til at blive verdens førende økonomi og alle vil være en del at opsvinget. Men hvordan tager man kontakt til et marked, der i sprog, skrift og kultur er så meget anderledes, end det vi kender fra Vesten? Man får en kinesisk indkøbsagent som Min Wu, til at stå for alt inden for kommunikation og markedsundersøgelse, så din virksomhed får mulighed for at vælge blandt de bedste leverandører på baggrund af en professionel analyse. Min Wu er med sin konsulentvirksomhed “DragonLink” blevet en del af kontorfællesskabet Bering StartUp.

VitusBering 700

En jysk kineser går solo

Dragonlink logo udklip 300x143Min Wu er født og opvokset i det sydlige Kina. Hun har studeret på Aarhus Universitet og har erhvervserfaring med sourcing fra forskellige indkøbsafdelinger. Tilsammen giver det 10 år i Danmark, hvilket er nok til at tale et fejlfrit dansk med en tydelig jysk accent. Efter 10 års betænkningstid følte Min, det var tid til at blive selvstændig, så der blev etableret egen konsulentvirksomhed i foråret og flyttet ind i Bering StartUp i juni 2017. En måned senere har Min fået tilbud om medejerskab fra en af sine første kunder, som ønsker at fastholde hendes kompetencer i et partnerskab.

“Jeg er “the missing link” mellem dansk erhverv og Kina”

Navnet “DragonLink” refererer til dragen i kinesisk kultur og til Min Wu selv, som værende bindeled (link) mellem dansk og kinesisk erhverv.DragonLink-Min Wu 400x470

Ønsker en dansk virksomhed at finde en leverandør af fx delkomponenter, halvfabrikata eller produkter til videresalg, har man brug for en ekspert i sourcing – dvs. en konsulent til at finde, analysere og engagere en mulig leverandør. Her kommer Min ind i billedet.

Typisk aftales der et timetal til opgaveløsning mellem konsulent og kunde. Inden for den fastlagte tid, laver Min markedsundersøgelse af mulige leverandører og ender til sidst med en top 3 liste, baseret på egen analyse, som præsenteres for kunden. Kunden får selv direkte adgang til leverandøren og Min blander sig uden om salg og regnskab. Man kan vælge at lade Min stå for al kontakt og kommunikation til den nye samarbejdspartner, hvis man fornemmer, at det vil spare tid og undgå misforståelser.

Stå op og gå på arbejde med god energi

Det var på et af BusinessHorsens’ info-møder, Min Wu hørte om Bering StartUp, som hjælper nye iværksættere i gang med virksomheden. Muligheden for at bevare en hverdag med “op og ud ad døren”, kombineret med business coaching passede til Mins behov. Iværksættermiljøet hvor man deler kontor og kantine med “kolleger” passer perfekt:

“Der er en god, åben stemning. Alle snakker med alle til frokost. At VIA University College ligger sammen med VitusBering giver en ung stemning og en anden energi end på andre steder. Her er gode muligheder for at få en praktikant. At blande elever med virkeligheden er en god kombination for begge parter.”

Min Wu har allerede talt med BusinessHorsens’ matchmaker Morten Muriel Olsen med det formål at få en praktikant om nogle måneder. BusinessHorsens er også beboer i VitusBering, så kontakten dertil er let og uformel, da man mødes til frokost eller på ærinder rundt i parken.

Ønsker du at høre mere om din virksomheds muligheder i Kina, kan du kontakte Min Wu på: min@dragonlink.dk