InnoBoInnobooster2oster – et boost til din innovation

InnoBooster yder tilskud til, at SMV´er gennemfører et innovationsforløb, som de selv designer i en Innovationsplan. Her udvikler virksomheden sin idé, og beskriver, hvad der er brug for hjælp til. Derefter sender man Innovationsplanen ind til InnovationsFonden.

Virksomheder i Region Midtjylland kan få hjælp til at
udvikle og indsende en ansøgning til InnoBooster
ordningen via de danske innovationsnetværk. Få bl.a.
hjælp til:
• At konkretisere problem og behov
• At identificere og kontakte relevante videnspersoner
• At kvalitetssikre og indsende ansøgning

I Innovationsplanen kan man sammensætte netop den “videnpakke”, som er relevant for at udvikle virksomheden.

I videnpakken kan indgå tilskud til:
• Højtuddannede, som ansættes på normale vilkår i virksomheden i op til 12 måneder.
• En forsker fra en dansk eller udenlandsk videninstitution, som i en periode tilknyttes virksomheden for at bidrage til udviklingsarbejdet
• Samarbejde med en videninstitution, som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med, og som kan give virksomheden noget ny viden, der ikke kan købes på det private marked.
• “Andet” – Den manglende brik, som er nødvendig for virksomhedens innovationsforløb.
InnoBooster kan give tilskud til en videnpakke på mellem 50.000 og 250.000 kroner mod medfinansiering fra virksomheden i form af timer og kontant.

Der afholdes informationsmøde om InnoBooster i Vitus Bering innovation Park den 5. marts – læs hele programmet her