Få en billig, sikker og grøn varmeforsyning

Insero søger boligejere, der er interesserede i at deltage i et nyt demonstrationsprojekt. Projektet bliver en del af Insero Live Lab og gennemføres i samarbejde med blandt andet Energistyrelsen og Brædstrup Fjernvarme.

Varmepumpe

Projektet skal demonstrere et nyt koncept for salg af varme, hvor boligejerne leaser en varmepumpe og betaler for den leverede varme. Projektet er en del af Energistyrelsens indsats i forhold til at omlægge varmeforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi, og ved deltagelse i projektet opnås et kontant tilskud fra Energistyrelsen, som dækker startindskuddet i projektet. Det betyder, at man som boligejer kun betaler for klargøring af sit eget fyrrum, samt installation af ny varmtvandsbeholder – ca. 30.000 kr. i alt (heraf er ca. halvdelen håndværkerudgifter, der i 2014 kan trækkes fra i skat).

Tilbuddet om deltagelse i projektet gælder for alle husstande i Inseros lokalområde.

Hvis du vide mere om mulighederne for at deltage i projektet og dermed få omlagt din husstands varmeforsyning til vedvarende energi – til en pris der er fuldt ud konkurrencedygtig med alternativerne – så mød op til informationsmødet d. 21. august. På informationsmødet er der mulighed for at få beregnet besparelsen for den enkelte husstand ved deltagelse i projektet. Desuden kan du møde vores installatører og aftale en tid for en gennemgang af din bolig med henblik på deltagelse.

Hvornår: 21. august, klokken 18-21
Sted: Insero, Chr. M Østergaards Vej 4a, Horsens (Vitus Bering Innovation Park)
Tilmelding: Af praktiske hensyn (sandwich, kaffe etc.) bedes du sende en mail til energy@insero.dk (skriv ”Live Lab” i emnefeltet) og angive hvor mange personer, der deltager i mødet. Eller ring til Astrid Møller på tlf. 4177 2465.