Breackfast_horsens

En kommune i vækst

Fredagens vært ved Vitus Bering Innovation Parks ugentlige Breakfast Club var borgmester Peter Sørensen. Han var en populær mand, da der næsten var helt fuldt hus ved arrangementet, så selv direktør Ulla Sparre var helt misundelig over antallet. Dagens tema var kommunens erhvervsstrategi og hvilke tiltag der både er sat i gang og er i støbeskeen lige pt.

Ja, selvom humøret da ikke er på sit højeste i dag, når vi tabte i fodbold i går, så skal vi nok få en hyggelig morgen! Jeg er meget glad for at være her i dag, og mange tak fordi jeg må komme og fortælle lidt mere omkring kommunens erhvervsstrategi. Jeg er jo politiker, så jeg kunne jo tale i timevis om vores erhvervsstrategier, men jeg skal nok gøre mit bedste for at holde mig på de 15 minutter, indledte borgmesteren.

En vækstkommune Horsens er en kommune i vækst. Fra 2012 til 2013 er befolkningstilvæksten i Horsens større end både i Århus og i Storkøbenhavn. Desuden er antallet af arbejdspladser også voksende, fra 2010 til 2012 har kommunen haft en tilvækst på 1,3 %, og det er især de private virksomheder, der er ansvarlige for væksten.

Dette skal også ses i forhold til at vi er på vej ud af en krise. På trods af krisen, vækster vi stadig! Det er klart de private i kommunen, der hiver procenten op, da ansættelserne i det offentlige står stille for tiden – hvilket ikke blot er her i kommunen, men en general tendens i hele landet, fortalte borgmesteren.

Breakkfast_horsens

At løfte i flok For at få en mere fokuseret indsats i erhvervslivet opererer kommunen med en fyrtårnsstrategi, hvor der sættes spot på forskellige aspekter inden for dette kæmpe område. Disse fyrtårne omhandler blandt andet iværksættere og innovation, forbedring af vilkårene for disse entreprenører, at skaffe flere arbejdspladser i kommunen, fokusere på ny industri og skabe vækst. Her er VBI Park også en stor del af at skabe unikke miljøer i kommunen, der netop bidrager til vækst og gode vilkår for iværksættere.

Vi tror stærkt på, at politik skabes sammen med interessenterne indenfor de forskellige områder. Derfor ligger det os stærkt på sinde at udarbejde politikken i samarbejde med repræsentanter bl.a. i forhold til arbejdsgivere, arbejdstagere, LO, BusinessHorsens osv., forklarede Peter og fortsatte: For at skabe denne vækstkommune er vi nødt til at samarbejde. Det har vi bevist i mange tiltag, at vi kan, og det gør os til en meget unik kommune; vi forstår nemlig at løfte i flok.

Her pegede borgmesteren bl.a. på Horsens Alliancen, som er et tiltag for at ansætte horsensianere frem for udenlandsk ufaglærte arbejdere. Dette er et af de samarbejdstiltag, der er for-søgt kopieret flere steder i landet, men det er stadig kun lykkedes i Horsens. Med Horsens Alliancen har kommunen både fokus på uddannelse og beskæftigelse, hvor målet både er at øge antallet af unge med uddannelse og at nedbringe antallet af arbejdsløse. Allerede nu ses nogle af resultaterne, da der, ved hjælp af Jobberedskabet, er kommet 500 personer i ordinære jobs på halvandet år. Lige nu er kommunen ved at indlemme elevjobs og fleksjob i Jobberedskabet, så der også bliver et løft på dette område af beskæftigelsen. Et andet større tiltag i kommunen er Erhvervskontakten. Dette sikrer, at alle henvendelser fra nye virksomheder går igennem én person. Det er ikke blevet nemmere at løse problemer og henvendelser, men der er kommet bedre koordinering. For virksomhederne betyder det enormt meget, at de kun har kontakt med denne ene person, og ikke oplever at blive sendt rundt i systemet. Tiltaget er opstået ved et tilfælde fortalte Peter:

Jeg var alene på rådhuset, da der egentlig var lukket, da telefonen ringer. Det var en entre-prenør, der skulle bruge nogle oplysninger. Jeg var jo alene der, så jeg forsøgte efter bedste evne at finde det han skulle bruge. Han blev så glad, at han fortalte om, at alle andre havde lukket! Og at når han arbejdede, skulle det ofte være her og nu, at han skulle bruge svar. Det var denne oplevelse, der gjorde at vi oprettede erhvervskontakten. Og erhvervskontakten har telefontid hver dag – også i weekenden.

Erhvervsturisme og Internationalisering

Der bor mange udenlandske folk her i Horsens, og når man handler ind i Bilka, møder vi mange forskellige sprog. Men det er ikke nok, at de er her!, slår borgmesteren fast og uddyber: De her folk er fremtidens erhvervsdrivende og kommende topfolk. Mit mål er, at vi får skabt et trygt miljø her i Horsens for de her mennesker, så de enten bosætter sig her, starter virksomhed i byen eller laver samhandel med Horsens eller Danmark, hvis de tager tilbage til deres hjemland. Hvis vi kan gøre kommunen attraktiv, kan vi skabe endnu mere vækst og internationalt fokus.

Kommunen har ikke en decideret formel til, hvordan man opnår denne trygheds fornemmelse, så her er samarbejdet med VIA meget vigtigt. I forhold til denne internationale profil for kommunen, har de også været med til at åbne et kontor og samarbejde med byen Chengdu i Kina.  Her ligger der også mange muligheder understregede borgmesteren, der dog også indrømmede, at der ikke decideret er kommet ’hul igennem’ endnu:

Vi har netop lavet en stor aftale, hvor Chengdu har aftale med et datterselskab af Mærsk, der i samarbejde med VIA skal opbygge en uddannelse dernede. Så vi er ligesom de store universiteter, som f.eks. Harvard, som eksporterer uddannelse. Men vi må indse, at vi ikke har knækket koden til at sælge varer endnu på det kinesiske marked. Jeg er dog helt sikker på, at der er et kæmpe potentiale, især i forhold til vand og energi.

Udover internationalisering er det også et stort fokus for kommunen, at øge erhvervsturismen. Med udgangspunkt i de nye muligheder Fængslet har givet, har kommunen været i stand til at komme ind på markedet for mellemstore konferencer, et marked der ellers skulle være meget svært at komme ind på. Igen har det været en kæmpe hjælp, at kommunen løfter i folk, da successen kun er kommet ved, at både også byens hoteller har været villige til at investere i foretagendet. Til sidst var der tid til spørgsmål, hvor der især var fokus på den nye industri, som er en del af fyrtårnene i strategien. Her fortalte borgmesteren, at det især er på produktionssiden, hvor at kommunen gerne vil give incitamenter til at bruge mere robot teknologi i produktionen. Herudover var der også fokus på væksttiltag og aktuelle tilbud til virksomheder, der gerne ville afprøve nye teknologier. Her måtte Peter understrege vigtigheden af BusinessHorsens:

Vores erhvervstiltag er næsten udelukkende udliciteret til BusinessHorsens. Det er dem der står for vores vækstforløb, hvor 25 virksomhed skal udvælges og igennem, og det er også dem, der står for aktuelle tilbud til virksomheder og erhvervsdrivende. Det er dem I som virksomheder skal henvende jer til.

Afslutningsvis spurgte Ulla indtil, hvorfor Vitus Bering Innovation Park ikke var mere med oplægget. Hertil grinede Peter lidt og sagde: ”I er skam med i mit 30 minutters indlæg!” til stor begejstring for alle tilhørere. Han uddybede dog, og forklarede at han især havde fokus på de andre ting der foregik i kommunen, men at han generelt har stort fokus på den vigtighed, der er i de unikke miljøer der er i Horsens, hvoraf Vitus Bering Innovations Park klart er en del af.