Den forretnings-udviklende bestyrelse

Den forretnings-udviklende bestyrelse

Tirsdag eftermiddag var 28 erhvervsledere samlet i Vitus Bering Innovation Park. InnovationCity og VBI Park havde inviteret til ”Inspirationsmøde om den forretningsudviklende bestyrelse”. Foredraget blev holdt af InnovationCitys direktør Thomas Christensen, og der var rig mulighed for deltagerne til at stille spørgsmål og komme med kommentarer efterfølgende over en sandwich.

”8 minutter… så lang tid tager det i gennemsnit at rekruttere et bestyrelsesmedlem” – med den tankevækkende udmelding blev bolden givet op til 2 timers indlæg og drøftelse om værdiskabende bestyrelsesarbejde. Ud fra InnovationCitys guide til fantastiske resultater (fig. 1) fortalte Thomas om deres vision om en forretningsudviklende bestyrelse. For at opnå fantastiske resultater skal en virksomhed sikre energi og overensstemmelse mellem værdiskabelse, personlighed, kommunikation og passion. Dette kræver ofte en mere præcis opdeling mellem bestyrelsens og direktionens roller og opgaver. Bestyrelsens hovedopgave er Businessplanen, imens at direktionens hovedopgave er Strategiplanen. Bestyrelsen står dermed for det overordnede billede og visionerne, hvor direktionen skal udføre den konkrete videreførelse og implementering af disse visioner. Især er det vigtigt, at begge parter arbejder på at skabe en rød tråd igennem hele virksomheden. Der blev diskuteret mellem deltagerne på mødet, hvorvidt det er en god idé for bestyrelsen kommer ud i virksomheden fx i produktionen og ser hvordan det hele fungerer. Flere deltagere var lidt skeptiske, især i forhold til, om bestyrelsen så kommer til at overtage direktionens roller. Her var Thomas dog meget klar på, at det er en god idé:

Man får en større forståelse ved at se det, og det giver et godt indtryk hos medarbejderne med en synlig bestyrelse! Bestyrelser skal i højere grad huske på, at de er ansvarlige for at tegne virksomheden både internt og eksternt. Det er dog også vigtigt med forventningsafstemning og klarhed over roller, således at bestyrelsen ikke overtager direktionens arbejde.

Vi er i gang med et paradigmeskifte! Det er lidt i samme stil, som da man begyndte at snakke miljøbeskyttelse, hvor mange var lidt skeptiske – men i dag har næsten alle firmaer en miljøpolitik. Vi er helt overbeviste om, at vi står foran en lignende udvikling med den forretningsudviklende bestyrelse,  fortæller Thomas.

I følge Thomas er det ikke længere nok at bestyrelsesarbejdet blot er noget man gør fire gange om året i to timer:

Man bør lægge meget mere arbejde i det, og bestyrelser skal også holde flere møder, uddybede han.

At det ikke altid er let at introducere nye arbejdsformer blev understreget af de deltagere, der er bestyrelsesmedlemmer og har forsøgt at bruge værktøjer fra InnovationCitys bestyrelseskursus Business Care Intensive i deres bestyrelses arbejde. Flere har de oplevet, at de har skullet tage ideerne lidt en af gangen; en af deltagerne sammenlignede det lidt med at spise en elefant – at det skulle skæres lidt ned i bidder, for at kunne blive ’spist’ af de andre bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

Mødet var en inspiration til at blive medlem af InnovationCitys initiativ InnovationBoard. InnovationBoard er et netværk af eksisterende og kommende bestyrelsesmedlemmer, hvor formålet er at gå foran i en udvikling, hvor bestyrelsens medlemmer tager ansvar for virksomhedens udvikling.

Læs mere om InnovationCity og InnovationBoard her.