Bæredygtighed kan ses på bundlinjen

Vi vil alle sammen gerne undgå at forurene verden. Jeg tænker konstant på hvordan vi løser den udfordring – det er der mange der ikke gør, fortæller Ernst S. Hjorth, indehaver af Aquaservice.

Ernst S. Hjorth har leget med vand hele sit liv. Egentligt havde han en idé om at han skulle bygge havne og broer, men i stedet blev det en karriere inden for spildevand og i dag er han indehaver af firmaet Aqua Service. Her arbejder han med renseanlæg – og det virker ærlig talt til at han er født til opgaven.

Aquaservice

For Ernst handler hans job ikke bare om at fjerne affald, men om at formindske spild og optimere produktion i fødevareindustrien, så virksomhederne bliver mere bæredygtige og samtidigt opnår større profit:

Vi tilbyder ikke bare renseanlæg, men tænker hele tiden på, hvordan vi kan omdanne virksomhedernes affald til penge og skabe en grønnere produktion. Jeg kigger på, hvordan vi bedst muligt udnytter affaldet, og om vi kan bruge affaldet til noget – og det kan vi oftest.

Det står klart, at det vi andre ser som affald, ser Ernst som en værdifuld ressource, der kan omdannes til penge. En mand, der brænder så meget for affald er et sjældent syn, men netop derfor fører Ernst en ganske succesfuld forretning.

Affald er en vigtig ressource

Ifølge Ernst er det faktisk ret fascinerende hvor meget af det affald, virksomheder producerer, der rent faktisk kan afsættes – og ofte er virksomhederne slet ikke klar over, hvor stor indvirkning affald kan have på bundlinjen.

Det er faktisk uhyggeligt hvor mange fødevareproduktioner, der ikke er klar over, hvor vigtigt det er, at man har styr på sit affald. Det er her den gode økonomi ligger, fortæller Ernst.

Aquaservice har bl.a. arbejdet med kyllingefabrikker i udlandet såvel som i Danmark, hvor man er gået ind og har optimeret affaldsspildet, således affald er blevet til en indtægt frem for en udgift.

Vi har udviklet en process, der gøre det muligt at optimere brugen af den store mængde restaffald, der er ved kyllingefabrikker. Det betyder, at det restaffald, der før blev til slam, som virksomhederne skulle bruge penge på at få transporteret væk, nu kan sælges som fx minkfoder, hvor man får 500 kr. pr. ton for det. Det er virkeligt noget, der viser sig på bundlinjen, beretter Ernst.

Ifølge Ernst er det ikke kun en miljømæssig forbedring, men også en profitmæssig forbedring man opnår ved at formindske spild i fødevareindustrien.

Kort om Aquaservice: 

AquaService_150X95Aqua Service udfører bl.a. en række rådgivningsopgaver for danske virksomheder, hvoraf kan nævnes: Renere teknologi, udledningstilladelser, vand- og affaldsminimering, procesoptimeringer af eksisterende vandbehandlingsanlæg , udfasning af uønskede stoffer(miljøfremmede stoffer).

Læs mere her: http://www.aquaservice.dk