Åbning af BIM-lab

Åbning af BIM-lab (1)

Digital Oprustning i byggeuddannelser – fond donerer fremtidens byggeværktøj til VIAs byggeuddannelser

En million kroner fra Hoffmanns Mindefond skal få studerende og undervisere på de to byggeuddannelser på VIA University College til at tænke meget mere fokuseret på den digitale BIM-udvikling inden for byggeriet. Fonden har bevilget penge til opbygningen af et laboratorium for Building Information Modeling på VIA i Horsens, og den bevilling vil sætte sit tydelige præg på uddannelserne til bygningsingeniør og bygningskonstruktør i fremtiden.

Building Information Modeling, forkortet til BIM, er ikke blot en stadigt voksende strøm af avancerede modellerings- og simuleringsværktøjer til 3D miljøer. Det er også nye arbejdsprocesser, der fordrer anderledes tætte tværfaglige samarbejder mellem byggeriets parter. Det kan bruges både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Nybyggeri kan planlægges og modelleres i 3D direkte i systemet. Eksisterende bygninger kan laserscannes for opmåling, og derefter viderebearbejdes i 3D modelleringsværktøjerne.

BIM-udviklingen er i Danmark haltet efter mange andre lande som Norge, Finland, England og ikke mindst USA. I Danmark startede de egentlige initiativer i 2006, men der er stadigt et stykke vej i udviklingen i hele branchen. Det vil i de kommende år fuldstændig ændre den måde, branchen arbejder på. Betydningen af det nye laboratorium kan næsten ikke overvurderes, understreger uddannelsesleder for uddannelsen til bygningskonstruktør, Ole Lynggaard.

En stor database

Åbning af BIM-lab

Kernen i Building Information Modeling, udover de ændrede arbejdsprocesser, er en databaserelateret 3D model, hvor der ligger oplysninger om alle de materialer, der anvendes i byggeriet og om hele konstruktionen og konstruktionsprocessen. Bygger man en konstruktion op i BIM, holder systemet hele tiden styr på beregninger og på konsekvenser af forskellige ændringer. Forkerte eller umulige konstruktioner gør systemet opmærksom på, ligesom ændringer slår igennem i alle beregninger. Ændringer i isolering vil f.eks. kunne ses i energiberegningerne med det samme og i prisen for byggeriet.

Det bliver meget nemt at optimere et byggeri i fremtiden, fordi man i 3D modellen kan eksperimentere med tilpasning af materialer og konstruktioner i de indledende faser. Men mulighederne er samtidigt den store udfordring, supplerer uddannelsesleder for bygningsingeniøruddannelsen og forskningschef for byggeri, energi og miljø, Lotte Thøgersen.

Forskning og nytænkning

For ét er, hvad BIM kan. Noget andet er at finde ud af at bruge det på den rigtige måde. Og det kræver både byggeteknisk viden og en dybere forståelse af systemet. Lotte Thøgersen fortsætter:

Jeg tror, vi vil se de traditionelle faggrænser mellem ingeniører, konstruktører og arkitekter blive afløst af samarbejde i teams. Et projekt i BIM vil være for stor en opgave for én person. Jeg tror også, vi vil se langt flere specialisere sig inden for udvalgte områder i byggeriet. BIM vil kræve en langt højere grad af specialviden på de forskellige områder.

Det er denne fremtid, VIA tager fat på med det nye laboratorium. De studerende på uddannelserne til bygningsingeniør og bygningskonstruktør vil møde mange fælles BIM-projekter for de to uddannelser, og samtidigt vil VIA begynde at forske i, hvordan kan BIM bruges i byggeprocessen.

Desuden skal vi løfte en tredje, og meget stor opgave med det nye laboratorium: Efteruddannelse af de mange ingeniører, konstruktører og arkitekter, der arbejder i byggebranchen i dag, pointerer de to uddannelsesledere.

Åbning af BIM-lab (2)